SDE+ subsidie


SDE+ (Stimulering Duurzame Energie) is een subsidie vanuit de overheid. Het is geen subsidie 'vooraf' maar een subsidie 'achteraf', namelijk op opgewekte groene stroom. De subsidie wordt aangevraagd op het te installeren Wp vermogen van een zonnestroominstallatie op een specifieke locatie/aansluiting.

De subsidie loopt 15 jaar. 2019 lijkt het laatste jaar te zijn waarin deze subsidie in de huidige vorm wordt uitgevoerd en toegekend.


Waarom SDE+?

Image titleVoor particulieren en kleinzakelijke aansluitingen betaat er voorlopig nog de Salderingsregeling; voor opgewekte en teruggeleverde zonnestroom krijg je het zelfde bedrag als wat je betaalt voor afname van stroom, en alles wat je opwekt en zelf verbruikt hoef je natuurlijk niet in te kopen. Hierdoor  kun je binnen 6-8 jaar je investering terugverdiend hebben.

Stroomtarieven voor grootzakelijk zijn echter dusdanig laag dat alleen betalen wat de inkoopsprijs is, de terugverdientijd tot ca 15 jaar zou brengen, en dat is erg lang. Daarom is de SDE+ subsidie in het leven geroepen, die een soort bonusbedrag legt op de geproduceerde duurzame stroom van zon, wind, geothermie en biomassa. 

Met deze overheidssubsidie zijn daadoor zonnestroomprojecten op grootverbruikersaansluiting met een terugverdientijd tussen 6-8 jaar te realiseren.

De aanvraag is vrijblijvend, er is bij toekenning geen uitvoeringsverplichting, en, afhankelijk van de grootte van de installatie, heeft u minimaal 18 maanden de tijd om tot realisatie over te gaan.

Vereist:

  • zonnestroomprojecten van minimaal 15kWp
  • aansluiting van >3*80A

HADEC helpt bij de aanvraag voor uw SDE+ projecten

HADEC kan voor u of uw klant de benodigde capaciteitsanalyse, haalbaarheidsstudie met financiele doorrekeningen en uiteindelijke aanvraag bij de RVO verzorgen. 

En we hebben natuurlijk alles in huis om u te helpen om het project te realiseren als de subsidie eenmaal is toegekend, van engineering tot alle benodigde materiaal.

Meer weten? Neem contact met ons op.


Aan het laden
Aan het laden